Olycksfallsförsäkring: Vad är det och vad täcker det?

Lär dig vad en olycksfallsförsäkring är och vad den kan täcka vid olyckor.

  Zmarta Logo

  Zmarta

  Zmarta är den mest omfattande jämförelsetjänsten inom privatekonomi i Norden.

  Sedan sin etablering på den svenska marknaden 1999 har Zmarta strävat efter att underlätta för både företag och enskilda att fatta smarta finansiella beslut.

  Vad är en olycksfallsförsäkring?

  En olycksfallsförsäkring är en försäkring som ger ekonomiskt skydd vid olyckor som resulterar i skador, sjukdomar eller dödsfall. Den kan täcka allt från mindre skador till permanent invaliditet och dödsfall.

  Vad täcker en olycksfallsförsäkring?

  Täckningen för en olycksfallsförsäkring varierar beroende på vilken försäkring du har och vad som ingår i ditt avtal. Generellt sett kan följande kostnader täckas av en olycksfallsförsäkring:

  • 🩹 Läkarvård och mediciner
  • 🏥 Sjukhusvård
  • 🛡 Rehabilitering
  • 🏡 Hemtjänst
  • 💰 Ekonomisk ersättning vid sjukdom eller skada
  • 💰 Invaliditetsersättning vid permanent skada
  • 💰 Dödsfallsersättning till närmaste anhöriga

  Vem behöver en olycksfallsförsäkring?

  En olycksfallsförsäkring kan vara särskilt viktig för personer som är självständiga och inte har en arbetsgivare som erbjuder skydd vid olyckor. Det kan vara särskilt viktigt för personer som utövar farliga aktiviteter som bergsklättring eller motorsport, eller för personer som har en högre risk att drabbas av olyckor på grund av sitt arbete eller fritidsintressen.

  Vad täcker en olycksfallsförsäkring?

  En olycksfallsförsäkring täcker vanligtvis kostnader som uppstår i samband med en olycka. Försäkringen kan täcka medicinska kostnader, rehabilitering, inkomstförlust, samt eventuella kostnader för funktionshinder eller dödsfall som orsakas av olyckan.

  Vem behöver en olycksfallsförsäkring?

  En olycksfallsförsäkring kan vara särskilt viktig för personer som arbetar med farliga verktyg eller maskiner, eller som arbetar på höjder eller i andra riskfyllda miljöer. Men även för personer som utövar vissa typer av sporter eller aktiviteter, eller som helt enkelt vill ha extra skydd i händelse av en olycka, kan en olycksfallsförsäkring vara en viktig investering.

  Vad ska man tänka på när man väljer en olycksfallsförsäkring?

  När du väljer en olycksfallsförsäkring bör du överväga vilken typ av täckning som passar dina behov bäst. Du bör också tänka på hur mycket du har råd att betala i premie, och om du vill ha tilläggstjänster som till exempel sjukhusvistelse eller inkomstförlust. Det kan vara en god idé att jämföra olika försäkringsbolag för att hitta den bästa olycksfallsförsäkringen för dig.

  Avslutande tankar

  En olycksfallsförsäkring kan ge extra trygghet och skydd vid olyckor. Genom att välja en försäkring som passar dina specifika behov, kan du känna dig mer trygg i vardagen. Tänk på att läsa igenom villkoren noga och jämföra olika försäkringsbolag för att hitta den bästa olycksfallsförsäkringen för dig.