Optimera dina lån - Maximera dina besparingar.

Varför betala mer än du behöver?

  Gofido Logo

  Gofido - För dig som är lite smartare

  Du har fullständig frihet att ändra, lägga till eller ta bort något du vill. Detta säkerställer att din försäkring är anpassad efter dina behov och att du betalar rätt pris - inte mer, inte mindre. Men det bästa är att Gofido övervakar din försäkring åt dig och föreslår nya alternativ när de upptäcker förändringar i ditt liv.

  • • Betala bara för det du äger
  • • Försäkringsbelopp baseras på ditt boende
  • • Ingen bindningstid

  Försäkringar: Hitta det bästa skyddet till rätt pris

  Letar du efter en bra försäkring?

  Om du precis har köpt något du vill försäkra eller vill se om det går att spara pengar genom att hitta en billig försäkring med bra villkor, så har du kommit rätt! Vi hjälper dig som vill hitta en bra försäkring till ett bra pris. Här kan du själv söka efter olika försäkringar och jämföra dem. Oavsett vad som passar dig bäst gör vi vårt yttersta för att hitta en bra försäkring inom fordon, hem och djur med mera. Helt kostnadsfritt!

  Så fungerar det

  Jämför försäkringar

  Vi jämför priser och villkor från stora och små försäkringsbolag. Genom att jämföra försäkringar kan du hitta det bästa alternativet för dina behov och undvika att betala för mycket.

  Om försäkringar

  En försäkring tecknar du för att få ett ekonomiskt skydd om oturen skulle vara framme. Försäkringen ger dig en ersättning som innebär att din ekonomiska skada blir begränsad.

  Några vanliga typer av försäkringar är bilförsäkringar, hemförsäkringar och villaförsäkringar, men det finns många olika försäkringar för varierande ändamål. En försäkring gäller normalt i ett (1) år i taget och kan därefter förlängas eller avslutas.

  Byta försäkring till ett annat försäkringsbolag

  Om du vill byta försäkring till ett annat försäkringsbolag går det utmärkt. I god tid innan försäkringen upphör att gälla tecknar du en ny försäkring som tar vid efter försäkringstidens utgång. Normalt måste du vänta tills den gamla försäkringen gått ut innan den nya försäkringen börjar gälla. Undantag kan vara om du till exempel sålt din bil innan försäkringens löptid gått ut. Då avslutas försäkringen i förtid och du får ofta tillbaka det belopp som återstår av försäkringsperioden.

  Så kan du påverka priset

  Hitta billiga försäkringar

  Många som jämför försäkringar blir förvånade när de inser hur mycket pengar det faktiskt går att spara på att se över sitt försäkringsskydd. För samma typ av försäkring kan det skilja mycket i pris. Det beror bland annat på att försäkringsbolagen har olika inriktningar och vänder sig till olika typer av kunder. Därför är det viktigt att jämföra försäkringar. Då minimerar du risken att välja fel försäkring till fel pris.

  Testa att jämföra en försäkring idag så ser du hur mycket priserna kan variera mellan olika försäkringsbolag för det du vill försäkra.

  Priset på försäkringar

  På försäkringsspråk kallas priset på försäkringar för premie. Du behöver inte tänka mer på det egentligen men det kan vara bra att känna till ifall du stöter på begreppet när du jämför försäkringar.

  I Sverige får försäkringsbolagen sätta vilka priser de vill och därför kan priset på en försäkring variera mycket mellan olika bolag, trots att det är samma sak som försäkras.

  Vanliga faktorer som påverkar priset på en försäkring är åldern för den/det som ska försäkras, aktuell adress, försäkringsbelopp samt försäkringens omfattning.

  Rabatter

  Många försäkringsbolag erbjuder rabatter på sina försäkringar. Det kan handla om lägre pris om du tecknar försäkringen online, installerar en viss typ utav larm eller om du har flera försäkringar hos ett försäkringsbolag med mera.

  Samla försäkringar

  De flesta försäkringsbolag erbjuder någon typ av rabatt om du har fler än en försäkring hos dem. Det kan verka lockande att samla dina försäkringar hos ett enda försäkringsbolag för att få rabatt på priset. Även om det kan vara förmånligt är det oftast bäst att ”plocka russinen ur kakan”, det vill säga att välja det försäkringsbolag som har den billigaste och bästa försäkringen för just det du ska försäkra.

  Det kan innebära att du i slutändan kommer ha flera olika försäkringsbolag. En del tycker det är skönt att ha allt samlat på ett ställe men det kan alltså vara bra att komma ihåg att det ofta lönar sig att ha flera olika försäkringsbolag där varje försäkring har ett så lågt pris som möjligt i förhållande till de villkor du vill ha.

  Så hittar du en bra försäkring:

  1. Bestäm dig för vilken omfattning du vill att försäkringen ska ha.
  2. Jämför försäkringar på marknaden utifrån dina behov.
  3. Välj den billigaste försäkringen som uppfyller dina krav. Klart!

  Att välja försäkring

  Innehållet i olika försäkringar

  Beroende på vilken försäkring du jämför kan innehållet i dem variera. För de flesta försäkringar finns det olika nivåer eller steg där priset på försäkringen ökar ju mer omfattande skyddet blir.

  Det är alltid smart att tänka igenom vilket behov du har. Du vill inte vara underförsäkrad men samtidigt finns det ingen anledning att betala för något som inte är aktuellt för dig.

  Viktigt att veta

  Självrisk

  När du jämför försäkringar kan du stöta på begreppet självrisk. Det är helt enkelt det belopp du själv måste betala om du utnyttjar en försäkring.

  Många gånger kan du själv välja vilken självrisk som ska gälla. Då kan det vara bra att känna till att en lägre självrisk ger en högre försäkringspremie och tvärtom.

  Välj den självrisk du känner dig bekväm med.

  Anmäla skada

  Om du råkat ut för en skada eller olycka och vill begära ersättning vänder du dig till ditt försäkringsbolag där du har din försäkring.

  De hjälper dig med hur du går vidare med din anmälan för att få ersättning.

  Villkor - Förköpsinformation och produktfaktablad

  Förköpsinformation är en sammanfattning av vad en försäkring omfattar och vilka viktiga begränsningar som kan finnas. Du har rätt att ta del av denna innan du köper en försäkring om du önskar tillsammans med fullständiga villkor.

  Produktfaktablad är en kort beskrivning om vad försäkringen innehåller och syftar till att ge en enkel bild om vad försäkringen innebär.

  Förköpsinformation, produktfaktablad och fullständiga villkor kring försäkringarna medföljer i bekräftelserna om du väljer att teckna en försäkring samt finns att tillgå på försäkringsbolagens hemsidor.

  Ytterligare tips för att hitta rätt försäkring

  Förstå försäkringsvillkoren

  När du jämför olika försäkringar är det viktigt att förstå vad som ingår i försäkringsvillkoren. Läs igenom villkoren noggrant och se till att du förstår vad som täcks och vad som inte täcks. Om det finns något du inte förstår, tveka inte att kontakta försäkringsbolaget för att få mer information.

  Be om offert från flera försäkringsbolag

  Det kan vara en bra idé att be om offert från flera försäkringsbolag när du jämför försäkringar. Detta ger dig möjlighet att jämföra priser och villkor på ett mer detaljerat sätt, vilket hjälper dig att hitta den bästa försäkringen för just dig.

  Överväg att kombinera försäkringar

  Om du har flera försäkringar kan det vara värt att undersöka möjligheten att kombinera dem hos samma försäkringsbolag. Många försäkringsbolag erbjuder rabatter om du har flera försäkringar hos dem, vilket kan leda till betydande besparingar.

  Se över dina försäkringar regelbundet

  Det är en bra idé att se över dina försäkringar regelbundet, helst minst en gång om året. Dina behov kan förändras över tid, och det är viktigt att se till att dina försäkringar fortfarande passar dina behov. Dessutom kan det hända att det finns nya erbjudanden eller bättre priser på marknaden som du kan dra nytta av.

  Var ärlig när du ansöker om en försäkring

  När du ansöker om en försäkring är det viktigt att vara ärlig och ge korrekt information. Om du lämnar felaktiga uppgifter kan det leda till att din försäkring inte gäller när du behöver den som mest. Dessutom kan det även leda till högre premier i framtiden om försäkringsbolaget upptäcker att du har lämnat felaktig information.

  Genom att följa dessa tips och råd kan du öka dina chanser att hitta den bästa försäkringen för dina behov. Kom ihåg att jämföra priser och villkor noggrant, och var inte rädd för att ställa frågor till försäkringsbolagen om det är något du inte förstår.

  Försäkringsbolagets kundservice och rykte

  Undersök försäkringsbolagets kundservice

  När du väljer försäkring är det viktigt att även titta på försäkringsbolagets kundservice. Om du behöver göra en skadeanmälan eller har frågor kring din försäkring, vill du vara säker på att du får snabb och professionell hjälp. Det kan vara en bra idé att läsa recensioner om försäkringsbolagets kundservice eller fråga vänner och familj om deras erfarenheter med olika bolag.

  Undersök försäkringsbolagets rykte

  Ett försäkringsbolags rykte kan ge dig en indikation på hur bra de hanterar skadeärenden och hur nöjda deras kunder är. Du kan undersöka försäkringsbolagets rykte genom att läsa kundrecensioner och omdömen på nätet. Det kan även vara värt att se om försäkringsbolaget har några utmärkelser eller erkännanden från branschorganisationer.

  Var uppmärksam på försäkringsbolagets ekonomiska styrka

  Det är viktigt att välja ett försäkringsbolag som är ekonomiskt stabilt och har en god finansiell styrka. Detta innebär att de har tillräckliga resurser för att täcka eventuella skadeersättningar och är mindre benägna att hamna i ekonomiska svårigheter. Du kan undersöka försäkringsbolagets finansiella styrka genom att kontrollera deras kreditbetyg hos kreditvärderingsinstitut.

  Var medveten om eventuella begränsningar eller undantag

  När du jämför försäkringar är det viktigt att vara medveten om eventuella begränsningar eller undantag som kan finnas i försäkringsvillkoren. Dessa kan innebära att vissa typer av skador eller förluster inte täcks av försäkringen. Läs igenom försäkringsvillkoren noggrant och se till att du förstår vad som täcks och vad som inte täcks innan du tecknar försäkringen.

  Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan du göra ett mer välgrundat beslut när du väljer en försäkring som passar dina behov och förväntningar. Att noggrant jämföra priser, villkor och försäkringsbolagets rykte och kundservice hjälper det dig att hitta en försäkring som ger dig det skydd och den trygghet du behöver.

  Sammanfattning

  I denna artikel får du en grundlig genomgång av hur du kan hitta den bästa och mest kostnadseffektiva försäkringen för dina behov. Artikeln förklarar hur försäkringar fungerar, vad som påverkar försäkringspremien, och vikten av att jämföra olika försäkringsbolag för att få bästa möjliga pris och villkor. Dessutom får du råd om hur du kan påverka priset på din försäkring genom rabatter och att samla försäkringar hos samma bolag. Vi går också igenom viktiga begrepp som självrisk, förköpsinformation och produktfaktablad.